MB-104 Passive

System MB-104 Passive spełnia wszelkie wymagania stawiane stolarce otworowej stosowanej w budownictwie pasywnym, co potwierdzają certyfikaty Instytutu Domów Pasywnych PHI Darmstadt. System służy do wykonywania elementów zabudowy zewnętrznej.

  • głębokość zabudowy: 95 mm
  • głębokość ramy: 95 mm
  • głębokość skrzydła: 104 mm
  • szklenie pakietami: od 27 do 72 mm (ościeżnica) / od 34,5 do 81 mm (skrzydło)
  • standardowy pakiet szklenia: 4th/16Ar/4/16Ar/4th [Ug=0,6]
  • maksymalne wymiary skrzydła: H do 2900 mm, L do 1700 mm
  • uszczelki: 2
  • komory: 3
  • Uw dla Ug=1,1 (aluminiowa ramka): 0,9*

* Powyższa wartość Uw podana jest dla okna referencyjnego o wymiarach 1230 x 1480 mm