Realizując stały rozwój Spółki, poszukujemy Pracowników, którzy posiadając odpowiednie kwalifikacje oraz motywację pomogą nam w realizacji naszych celów.Stabilne zatrudnienie, które oferuje Spółka oraz możliwość stałego podnoszenia kwalifikacji pozwalają rozwijać się zawodowo naszym Pracownikom.

W zakładce „Kariera” sukcesywnie – w miarę istniejących potrzeb zamieszczamy oferty pracy na stanowiska, na które aktualnie prowadzimy rekrutacje. Jeśli nie znalazłeś oferty, która Cię zainteresowała, prześlij nam na adres praca@conrevo.pl swoje CV, a zostanie ono umieszczone w naszej bazie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Z pośród napływających ofert (CV) zastrzegamy sobie prawo dowolnego wyboru kandydatów na wolne stanowiska pracy, których zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną, podczas której kandydat będzie miał możliwość bliższego zaprezentowania swojej osoby.

UWAGA

Osoby przesyłające CV nie będące odpowiedzią na ogłoszenie informujemy, że będą one przechowywane i przetwarzane w celu rekrutacji prowadzonych przez Conrevo Group Poland Sp. z o.o. oraz spółek których Conrevo Group Poland Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia przez jeden rok od daty ich wpływu, pod warunkiem zamieszczenia w CV klauzuli:

„Stosownie do art. 23 ust.1 pkt 1ustawy o ochronie danych osobowych, (Dz. U. 2002.101.926) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Conrevo Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Sieradzu, ul. Oksinskiego 4 , moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV
w celu przeprowadzenia rekrutacji”

oraz oświadczenia o treści :

„Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie mojego CV przez okres 1 roku dla celów rekrutacji prowadzonych przez Conrevo Group Poland Sp. z o.o. oraz Spółki których dane  osobowe w oparciu o umowę powierzenia są przetwarzane przez Conrevo Group Poland Sp. z o.o.” 

W przeciwnym przypadku CV nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.