• System okienny o 70 mm szerokości zabudowy
  • Niewidoczny, wewnętrzny, statyczny rdzeń usztywniający
  • Lepsza zgrzewalność profili, mocniejsze połączenia naroży
  • Podwyższona sztywność okna oraz mniejsze prawdopodobieństwo odkształceń profili
  • Wysoka izolacyjność cieplna i akustyczna; współczynnik przenikania ciepła U1,3 W/(m2K)
  • Innowacyjna technologia minimalizująca emisję CO2 oraz ograniczająca zużycie energii
  • Technologia greenline– stosowanie ekologicznych, bezołowiowych stabilizatorów cynkowo-wapiennych