Powietrze zewnętrzne można wykorzystać do ogrzewania, a także do chłodzenia budynku. Nawet przy ujemnych temperaturach, powietrze zawiera ciepło, które można odebrać dzięki pompie ciepła NIBE typu powietrze/woda, a następnie wykorzystać je do ogrzania domu oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej. Ta sama pompa ciepła może być wykorzystana jako jednostka klimatyzacyjna, chłodząc dom w okresie letnim. Pompy ciepła powietrze/woda jako źródło ciepła wykorzystują powietrze zewnętrzne, w związku z czym wykonywanie dolnego źródła w postaci sond pionowych lub kolektora gruntowego jest zbędne, a produkcja ciepła jest możliwa nawet, gdy temperatura na zewnątrz budynku spada do -25oC. Powietrzne pompy ciepła stanowią znakomitą alternatywę dla pomp gruntowych, gdy działka jest mała i nie ma żadnej możliwości wykonania wymiennika gruntowego lub w przypadku, gdy chcemy zmniejszyć koszty ogrzewania domu, zasilanego innymi, konwencjonalnymi źródłami ciepła, takimi jak kotły olejowe, bądź zasilane propan-butanem. Polecamy Państwu pompę powietrzną Nibe F750 w promocyjnej cenie.
Więcej informacji: kliknij tutaj

Opis działania powietrznej pompy ciepła:

A. Ciepłe powietrze napływa z pomieszczenia do systemu kanałowego.
B. Powietrze jest przekazywane do pompy ciepła .
C. Powietrze z pomieszczeń jest wysyłane po przejściu przez urządzenie, a następnie temperatura powietrza zostaje obniżona, po tym, jak NIBE F750 wykorzystało swoją energię.
D. Pompa powietrza wywiewanego zapewnia domowi zarówno ciepło, jak i ciepłą wodę.
E. Tutaj napływa powietrze do domu.
F. Powietrze jest transportowane pomiędzy pomieszczeniami, od pomieszczeń z zewnątrz do pomieszczeń z urządzeniami wyciągowymi.