Ytong Energo – bloczki z betonu komórkowego, przeznaczone do wznoszenia murów jedno- i wielowarstwowych. Ytong Energo to najcieplejszy materiał budowlany, jaki można dziś kupić na polskim rynku

Nowe bloczki Ytong Energo dostępne są w kilku grubościach: 24, 30, 36,5, 40 i 48 cm i pozwalają wznosić ściany o współczynniku przenikania ciepła na poziomie U=0,19 W/(m2K), bez dodatkowego ocieplenia. Oznacza to, że ściana spełnia nie tylko zaostrzone normy cieplne, które obecnie wynoszą U≤0,25 W/(m2K), ale także normy wyznaczone dla budynków energooszczędnych (U≤0,20 W/(m2K)).

Ytong Energo – zalety

 • najcieplejszy materiał konstrukcyjny dzięki współczynnikowi λ10,dry= 0,095 W/mK,
 • ściana jednowarstwowa o współczynniku przenikania ciepła U = 0,19 W/m2K (grub. 48 cm),
 • dostepny w grubościach 24, 30, 36,5, 40 oraz 48 cm,
 • brak mostków termicznych dzięki zastosowaniu zaprawy do cienkich spoin i połączeniom na pióro i wpust,
 • ergonomia wznoszenia ścian dzięki uchwytom montażowym,
 • szczelna ściana dzięki wysokiej dokładności elementów,
 • minimalne zużycie zaprawy (5-7 kg/m2),
 • bezpieczeństwo przeciwpożarowe – materiał niepalny (A1) i odporny na działanie ognia (REI 240),
 • materiał paroprzepuszczalny,
 • produkowany z jedynie naturalnych surowców: wapna, piasku i wody.

 

 

 

 

Ytong Energo – ciepła ściana z betonu komórkowego

Bloczki Ytong Energo to ciepła i jednocześnie wytrzymała odmiana betonu komórkowego PP2/0,35, jakiej do tej pory nie było na polskim rynku. Struktura bloczków, którą tworzą miliony małych porów, sprawia, że Ytong Energo jest niezwykle ciepły – cieplejszy niż wszystkie produkowane dotąd konstrukcyjne materiały ścienne.

Bloczki Ytong Energo o gr. 48 cm to najcieplejszy dostępny na rynku materiał konstrukcyjny do budowania domów – współczynnik przenikania ciepła U = 0,19 W/m2K. Ściana zbudowana z bloczków Ytong Energo o gr. 48 cm nie wymaga ocieplenia. Także bloczki Ytong Energo o grubości 36,5 cm pozwalają wznosić mury, które bez dodatkowej izolacji spełniają zaostrzone normy cieplne dla domów jednorodzinnych.

Bloczki Ytong Energo muruje się na cienką zaprawę do cienkich spoin Ytong-Silka, o grubości 1–3 mm. Nie ma też spoin pionowych – zastępuje je system pióro-wpust. Takie murowanie możliwe jest dzięki bardzo dużej dokładności wymiarowej bloczków (± 1,5 mm). Bloczki ściśle do siebie przylegają, a ciepło pozostaje w domu.

Systemowe rozwiązanie

Nadproża w ścianach jednowarstwowych wykonuje się z gotowych elementów Ytong. Zastosowanie systemowych produktów, w tym elementów ocieplenia wieńca Ytong EDW czy stropów, pozwala na uzyskanie jednorodnej konstrukcji bez mostków termicznych oraz ogranicza ryzyko powstawania rys.

Ytong Energo – dane podstawowe :

 

Ytong Energo i Ytong Energo+
Najcieplejsza ściana jednowarstwowa

Najcieplejszym materiałem na ściany jednowarstwowe są bloczki Ytong Energo i Ytong Energo+, które spełniają najwyższe wymagania termiczne. Oba systemy są idealne do wznoszenia ciepłych, energooszczędnych domów przyszłości.

Korzyści z zastosowania systemu Ytong Energo oraz Ytong Energo+

 • oszczędność – materiał optymalny do wznoszenia ścian jednowarstwowych, co oznacza obniżenie kosztów na wielu etapach budowy (w tym mniejsza ilość roboczogodzin),
 • ograniczenie mostków termicznych – dzięki zastosowaniu zaprawy do cienkich spoin Ytong-Silka i połączeniom na pióro i wpust oraz systemowym elementom uzupełniającym (np. nadproży czy płyt stropowych),
 • szybkość budowy – ściana bez ocieplenia i systemowe rozwiązania ponad dwukrotnie skracają czas budowy,
 • zdrowa i oddychająca ściana – materiał produkowany jedynie z naturalnych surowców: wapna, piasku i wody; w pełni paroprzepuszczalna przegroda ogranicza ryzyko rozwoju grzybów pleśniowych.

Gwarancją najcieplejszej ściany jest zastosowanie pełnego systemu Ytong Energo lub Ytong Energo+:

 • bloczki
 • zaprawa do cienkich spoin Ytong-Silka
 • nadproża, kształtki U, elementy ocieplenia wieńca, stropy Ytong

Rozwiązania Ytong Energo i Ytong Energo+ do wznoszenia ścian jednowarstwowych :

 

Ciepło na lata

Bloczki Ytong Energo oraz Ytong Energo+ to najcieplejsze odmiany betonu komórkowego o wytrzymałości na ściskanie 2 N/mm2. Ich wyjątkowe właściwości izolacyjności cieplnej zapewnia porowata struktura. Bloczki obu systemów pozwalają wznosić jednowarstwowe ściany zewnętrzne spełniające wysokie wymagania termiczne. Odmiany o grubości 48 cm odpowiadają nawet na najwyższe kryteria stawiane dziś budownictwu energooszczędnemu, a które będą obowiązujące dla wszystkich domów mieszkalnych od 2021 roku. To materiał już teraz wybiegający w przyszłość.

Szybka i prosta budowa

Murowanie w systemie Ytong Energo i Ytong Energo+ jest proste i mało pracochłonne. Bloczki muruje się na zaprawę do cienkich spoin Ytong-Silka, a spoiny pionowe zastępuje rozwiązanie pióro-wpust.

Oba systemy umożliwiają ponad dwukrotne skrócenie czasu murowania w porównaniu ze ścianą warstwową. Szybsza budowa to dużo niższe koszty inwestycji.

Ytong Energo Plus

Najcieplejszy materiał do wznoszenia ścian o współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,085 (W/mK).

Bloczki o wytrzymałości na ściskanie 2 MPa oraz klasie gęstości 300 występują w 2 formatach:

 • Ytong Energo+ PP2/0,3 S+GT 36,5 cm o współczynniku przenikania ciepła U=0,23 W/m2K 
 • Ytong Energo+ PP2/0,3 S+GT 48 cm o współczynniku przenikania ciepła U=0,17 W/m2K

Jeden transport (bez rozładunku):

Ytong Energo+ PP2/0,3 36,5cm : 1056 sztuk, 126,72 m2, 33 palety

Ytong Energo+ PP2/0,3 48cm: 792 sztuk, 95,04 m2, 33 palety

Cena :

Ytong Energo+ PP2/0,3 S+GT 36,5 cm: 10,96 zł netto/ 14,48 zł brutto/ szt.

Ytong Energo+ PP2/0,3 S+GT 48 cm: 15,98 zł netto/ 19,66 zł brutto/ szt.

+ koszty transportu

Chętnie służymy dodatkową informacją na temat oferowanych produktów!

Zachęcamy do kontaktu e-mailowego lub telefonicznego z naszymi sprzedawcami!

E-mail:  biuro@conrevo.pl

Telefon:

+ 48 883 130 120 

+ 48 577 270 150 

+ 48 577 995 100