MB-78 EI to system ścianek przeciwpożarowych przeznaczony do wykonywania wewnętrznych lub zewnętrznych przegród przeciwpożarowych.

MB-78 EI to system ścianek przeciwpożarowych przeznaczony do wykonywania wewnętrznych lub zewnętrznych przegród przeciwpożarowych z drzwiami jedno- i dwuskrzydłowymi o klasie odporności ogniowej EI15, EI30, EI45 lub EI60, według normy PN-B-02851-1:1997. Jest w dużym stopniu kompatybilny ze standardowymi systemami okienno-drzwiowymi firmy ALUPROF S.A. – MB-45, MB-60 i MB-70 (posiadają one wspólne kształtowniki, detale, okucia, obróbki itd.).

Konstrukcję systemu MB-78 EI oparto o profile aluminiowe z przekładką termiczną. Głębokość konstrukcyjna kształtowników – 78 mm.

Profile wyróżnia niska wartość współczynnika przenikania ciepła U, a to dzięki użyciu m.in. specjalnych profilowanych przekładek termicznych o szerokości 34 mm. System umożliwia zaszklenie wszystkich typowych szyb ognioodpornych odpowiednich klas (grubość wypełnień od 13 do 49 mm). W jego ramach można też uzyskać konstrukcje dymoszczelne w kilku wariantach wykonania. Badania przeprowadzone w Instytucie Techniki Budowlanej w Warszawie wykazały, że wyroby wykonane w tym systemie wyróżnia dodatkowo bardzo dobra izolacyjność akustyczna (do 40 dB).

System MB-78 EI posiada Aprobatę Techniczną ITB nr AT-15-6006/2006