Dzięki bardzo wysokiej izolacyjności spełnia wszelkie wymagania stawiane elementom stosowanym w budownictwie pasywnym co potwierdzają Certyfikaty Instytutu Domów Pasywnych PHI Darmstadt.

System ten służy do wykonywania elementów architektonicznej zabudowy zewnętrznej np. różnych typów okien, drzwi, wiatrołapów, witryn i konstrukcji przestrzennych.

  • Wysoka izolacyjność termiczna dla okna otwieranego Uw od 0,53 W/(m2K)
  • Ponadnormatywne parametry szczelnościowe i izolacyjne
  • Szeroki zakres szklenia do 81 mm
  • Szklenie w ramie 27 – 72 mm
  • Szklenie w skrzydle 34,5 – 81 mm
  • Głębokość kształtowników – 95 mm (ościeżnica) i 104 mm (skrzydło)
  • Możliwość zastosowania zawiasów tradycyjnych lub ukrytych